Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor a solicitat IGSU o clarificare cu privire la persoanele care trebuie să semneze / întocmească scenariul de securitate la incendiu.

În răspuns se face corelarea cu Legea 50/1995, completată şi modificată, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, şi OMAI 129/2016 şi astfel:

  • – scenariile de securitatea la incendiu se întocmesc şi se semnează de proiectanţii ce participă la întocmirea documentaţiei;
  • – în conformitate cu Legea 50/1995 proiectanţii pot fi arhitecţi, conductori arhitecţi, ingineri constructori sau ingineri de instalaţii.
  • Astfel:
  • – scenariu de securitatea la incendiu nu poate fi întocmit de către alte persoane decât cele care au calitatea de proiectant: inginer constructor, inginer de instalaţii, arhitect sau conductor arhitect.
  • Calitatea de proiectant poate consta şi în cea de asigurare a acoperirii cerinţei fundamentale Securitatea la Incendiu, caz în care un specialist ce asigură această coordonare şi verificare internă de calitate trebuie să fie menţionat în documentaţie ca şi proiectant(proiectarea se referă la concept şi nu la actul fizic de a trage linii şi care conform legii se poate face şi de către un tehnician).

Mai jos regăsiţi răspunsul înaintat de către IGSU:

raspuns-igsu-cine-trebuie-sa-semneze-scenariul-de-securitate-la-incendiu