Spaţiile comerciale necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori- clădiri și spații(o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulațiilor lor comune) pentru comerț cu aria desfășurată mai mare de 600m2 ;

b. Hidranţi exteriori- clădiri de comerț cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 1250 m2 ;

c. Sprinklere- clădiri închise sau încăperi supraterane pentru comerț cu aria desfășurată mai mare sau egală cu 1500mp și densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840MJ/m2;

d. Desfumare- spaţiile săli aglomerate, cu mai mult de 200 de mp la parter sau 150mp la etaj, cu mai puţin de 4mp de persoană; doar spaţiile la care nu se poate asigura desfumarea prin intermediul golurilor protejate sau nu din pereţii exteriori, aflate la cel mult 30 de m; spaţiile folosite la depozitarea materialelor combustibile cu suprafaţa mai mare de 36mp; casa scării dacă nu se asigură iluminat natural; spaţiile comerciale aflate la subsol cu mai mult de 300mp;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri civile sau spații închise pentru comerţ cu suprafața desfășurată mai mare sau egală cu 600m2 .