Spaţiile comerciale necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori- clădiri, compartimente de incendiu şi spaţii pentru comerţ cu mai mult de 2 (două) niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m²;

b. Hidranţi exteriori- clădiri, compartimente de incendiu şi încăperile pentru comerţ cu mai mult de două niveluri sau cu aria construită mai mare de 600m2 ;

c. Sprinklere- clădiri, compartimente de incendiu cu destinaţia de comerţ şi încăperile pentru comerţ cu aria desfăşurată egală sau mai mare de 1500 mp sau cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ / m2;

d. Desfumare- spaţiile săli aglomerate, cu mai mult de 200 de mp la parter sau 150mp la etaj, cu mai puţin de 4mp de persoană; doar spaţiile la care nu se poate asigura desfumarea prin intermediul golurilor protejate sau nu din pereţii exteriori, aflate la cel mult 30 de m; spaţiile folosite la depozitarea materialelor combustibile cu suprafaţa mai mare de 36mp; casa scării dacă nu se asigură iluminat natural; spaţiile comerciale aflate la subsol cu mai mult de 300mp;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri, compartimente de incendiu şi încăperile pentru comerţ cu mai mult de două niveluri sau cu aria construită mai mare de 600m