Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – INSTALAȚII :

Question 1

Deflectoarele sprinklerelor pot să fie confecţionate din:
Question 2

O clădire va avea prevăzută rezervă de apă pentru alimentarea hidranților exteriori, atunci când acest lucru se impune în mod obligatoriu, dacă:
Question 3

Ușile cutiilor de hidranți interiori trebuie să se poată deschidă cel puțin:
Question 4

Pentru stabilirea zonei de detectare se va ține cont de următoarele:
Question 5

Presiunea minimă în rețelele de hidranți exteriori va fi de:
Question 6

Intervențiile asupra construcțiilor existente în vederea modernizării instalațiilor de hidranți interiori:
Question 7

Se pot monta rețele de apă pentru alimentarea hidranților interiori:
Question 8

În cazul unei grădinițe se recomandă să se folosească declanșatoare manuale de tip:
Question 9

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 10

Clădirile și spațiile care urmează a fi protejate de sisteme automate cu sprinklere trebuie încadrate:
Question 11

Timpul de funcționare al instalațiilor de stingere cu sprinklere poate fi:
Question 12

Racordul pentru alimentarea cu apă a coloanei uscate se va prevedea:
Question 13

Distanța dintre un detector și perete nu va fi mai mică de:
Question 14

Echiparea clădirilor cu coloane uscate reprezintă o soluție economică care:
Question 15

Sprinklerele intermediare de raft se impun obligatoriu atunci când:
Question 16

Numărul de hidranți exteriori se stabilește astfel încât:
Question 17

Verificatorul de proiect trebuie să:
Question 18

Țeava de refulare universală a hidranților interiori trebuie să permită următoarele poziții:
Question 19

Hidranții interiori se pot alimentare de la:
Question 20

Acţionarea robinetelor de alimentare a instalaţiilor cu sprinklere deschise se face: