Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – INSTALAȚII :

Question 1

Sprinklerele intermediare de raft se impun obligatoriu atunci când:
Question 2

În cazul detectoarelor liniare de fum emițătorul și receptorul pot fi situate:
Question 3

Coloanele uscate au diametrul de:
Question 4

Factorii care condiționează alegerea tipului de detector sunt:
Question 5

Instalațiile cu sprinklere în sistem apă-aer pot fi realizate:
Question 6

În interiorul sălilor aglomerate hidranții interiori se vor amplasa astfel încât să asigure:
Question 7

Debitul specific al unui hidrant exterior se consideră a fi de:
Question 8

Distanțele dintre hidranții exteriori va fi de:
Question 9

Intervențiile asupra construcțiilor existente în vederea modernizării instalațiilor de hidranți interiori:
Question 10

Lungimea maximă a furtunului hidranților interiori va fi:
Question 11

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 12

Raza de acțiune a hidranților exteriori este de:
Question 13

Traseul coloane uscate trebuie să fie:
Question 14

Aria maximă acoperită de un sprinkler, altul decât ESFR-uri, poate fi de:
Question 15

Clădirile și spațiile care urmează a fi protejate de sisteme automate cu sprinklere trebuie încadrate:
Question 16

Alimentarea cu apă a hidranților interiori se poate face:
Question 17

Diferența de înălțime între sprinklerul cel mai înalt și sprinklerul cel mai de jos al unei instalații, alimentate din aceeași supapă de control și semnalizare, va fi de:
Question 18

În cazul în care un proiect nu cuprinde măsurile de performanță cerute de lege iar verificatorul și-a însușit documentația:
Question 19

Ușile cutiilor de hidranți interiori trebuie să se poată deschidă cel puțin:
Question 20

În cazul unor depozite de alcool la care arderea se limitează la acest produs se vor folosi: