Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – INSTALAȚII :

Question 1

În cazul instalațiilor de sprinklere:
Question 2

Gradul de acoperire cu instalații de detecție, semnalizare și avertizare incendiu se stabilește:
Question 3

Diametrul minim al conductei la care se poate monta un sprinkler din clasa de pericol mic sau mediu va fi de:
Question 4

Numărul de hidranți exteriori se stabilește astfel încât:
Question 5

Raza de acțiune a hidranților exteriori este de:
Question 6

Situaţii în care nu se recomandă protecţia cu sprinklere ESFR:
Question 7

Pe holuri se vor monta detectoare de fum:
Question 8

Ușile cutiilor de hidranți interiori trebuie să se poată deschidă cel puțin:
Question 9

Traseul coloane uscate trebuie să fie:
Question 10

Intervențiile asupra construcțiilor existente în vederea modernizării instalațiilor de hidranți interiori:
Question 11

În cazul unor spații foarte înalte se recomandă a se utiliza:
Question 12

În clădirile înalte hidranții interiori se vor amplasa:
Question 13

Diferența de înălțime între sprinklerul cel mai înalt și sprinklerul cel mai de jos al unei instalații, alimentate din aceeași supapă de control și semnalizare, va fi de:
Question 14

Debitul specific al unui hidrant exterior se consideră a fi de:
Question 15

Asigurarea verificării proiectelor este obligația:
Question 16

Acţionarea robinetelor de alimentare a instalaţiilor cu sprinklere deschise se face:
Question 17

În cazul în care un proiect nu cuprinde măsurile de performanță cerute de lege iar verificatorul și-a însușit documentația:
Question 18

Se pot monta rețele de apă pentru alimentarea hidranților interiori:
Question 19

Coloana de alimentare cu apă a hidranților interiori nu va avea diametrul mai mic de:
Question 20

Înălțimea maximă de montare a racordurilor interioare pentru furtun, în cazul coloanelor uscate, poate fi de: