Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – INSTALAȚII :

Question 1

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 2

Sprinklerele se vor monta:
Question 3

Timpul dintre declanşarea instalaţiilor multiple cu preacţionare şi descărcarea apei la cel mai îndepărtat robinet de încercare din instalaţiile considerate, nu trebuie să depăşească:
Question 4

În cazul în care un proiect nu cuprinde măsurile de performanță cerute de lege iar verificatorul și-a însușit documentația:
Question 5

Numărul de hidranți exteriori se stabilește astfel încât:
Question 6

În cazul instalațiilor de sprinklere:
Question 7

Hidranții exteriori se vor amplasa:
Question 8

Se pot monta rețele de apă pentru alimentarea hidranților interiori:
Question 9

Alimentarea cu apă a hidranților interiori se poate face:
Question 10

Detectoarele de căldură se vor monta:
Question 11

Asigurarea verificării proiectelor este obligația:
Question 12

Pentru stabilirea zonei de detectare se va ține cont de următoarele:
Question 13

Coloanele uscate se pot executa din:
Question 14

Presiunea minimă a apei a nivelul unui sprinkler va fi mai mare sau egală cu:
Question 15

Presiunea de încercare a coloanelor uscate poate fi de:
Question 16

Hidranții de incendiu exteriori nu sunt obligatorii pentru construcții amplasate:
Question 17

Hidranții interiori se amplasează la înălțimea de 0,80m...1,50m:
Question 18

Acţionarea robinetelor de alimentare a instalaţiilor cu sprinklere deschise se face:
Question 19

Echipamentul pentru control și semnalizare se poate monta în:
Question 20

Hidranții interiori se pot alimentare de la: