Echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu exteriori conform P118/2: 

6.1.      

 

(4) Construcţiile la care trebuie asigurată echiparea cu hidranţi exteriori sunt:

a) clădiri închise de importanţă excepţională şi deosebită (categoriile A şi B de importanţă);

b) clădiri înalte, foarte înalte sau cu săli aglomerate;

c) clădiri de locuit colective cu mai mult de 5 (cinci) niveluri supraterane;

d) clădiri, compartimente de incendiu şi spaţii pentru comerţ cu mai mult de 2 (două) niveluri sau cu aria construită mai mare de 600 m²;

e) clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau cu mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;

f) clădiri de sănătăte/ pentru supravegherea, îngrijirea sau cazarea/adăpostirea copiilor preşcolari, a bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;

g) clădiri de cultură pentru mai mult de 100 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp sau cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;

h) clădiri de învăţământ, cu mai mult de 200 persoane sau cu aria construită mai mare de 600 mp ori cu mai mult de 2 (două) niveluri supraterane;

i) clădiri închise de sport, cu capacitate de primire mai mare de 300 de persoane;

j) clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 m² sau pentru mai mult de 200 de persoane;

k) clădiri de turism cu mai mult de 50 de paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

l) clădiri montane sau din Delta Dunării, cu capacităţi mai mari de 150 de paturi şi mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;

m) clădiri de cazare a elevilor, studenţilor, sportivilor cu mai mult de 100 de paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

n) clădiri de producţie şi/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, cu aria desfăşurată mai mare de 600 m² şi volum peste 3000 m3;

o) depozite cu stive înalte (peste 6 m înălţime);

p) depozite deschise pentru materiale sau substanţe combustibile, cu aria construită mai mare de 800 m2;

q) parcaje subterane cu mai mult de 10 autoturisme, potrivit reglementării specifice;

r) parcaje supraterane deschise cu mai mult de 2 (două) niveluri şi aria construită mai mare de 600 m²;

s) clădiri civile subterane cu aria construită mai mare de 600 m² şi 2 (două) sau mai multe niveluri subterane.