Download de mai jos reglementarea juridică OMAI 180 2022 Norme Metodologice privind Avizarea și Autorizarea de securitate la incendiu și protecție civilă.

a) aviz de protecție civilă – act emis în baza legii de către inspectoratele pentru situații de urgență județene/București-Ilfov, denumite în continuare inspectorate, după verificarea de conformitate cu prevederile reglementărilor tehnice în vigoare a măsurilor adoptate în documentațiile tehnice ale lucrărilor de construcții, pentru realizarea adăposturilor de protecție civilă sau a punctelor de comandă;

b) autorizație de protecție civilă – act emis în baza legii de către inspectorate, prin care se certifică, în urma verificării documentațiilor tehnice și în teren, realizarea adăposturilor de protecție civilă sau a punctelor de comandă, conform reglementărilor specifice;

Ce se întâmplă atunci când dorim să obținem autorizația de securitate la incendiu doar pentru un spațiu dintr-o clădire

În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează părți ale unui spațiu amenajat într-o construcție cu funcțiuni mixte/ale unei construcții monofuncționale, care dețin autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze doar spațiile asupra cărora se intervine, în scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu făcându-se o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu“ a întregii construcții/ spațiului.

Autorizația de securitate la incendiu emisă pentru situația prevăzută mai sus constituie anexă la autorizația de securitate la incendiu emisă inițial pentru acea construcție și se păstrează în aceleași condiții.

În situația în care lucrările de modificare și/sau de schimbare a destinației vizează un spațiu dintr-o construcție cu funcțiuni mixte sau o construcție monofuncțională, care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 571/2016 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, cu modificările și completările ulterioare, și nu are autorizație de securitate la incendiu, documentația de avizare/autorizare trebuie să trateze întreaga construcție sau întregul spațiu.

Prin excepție de la aliniatul precedent în cazul în care modificările și/sau schimbările de destinație vizează un compartiment de incendiu sau o zonă delimitată prin elemente de construcție similar unui compartiment de incendiu, amenajat în volumul unei clădiri monofuncționale neautorizate sau al unui spațiu neautorizat dintr-o construcție cu funcțiuni mixte, documentația de avizare/autorizare poate fi întocmită pe respectivul/respectiva compartiment de incendiu/zonă amenajată, cu condiția ca în scenariul de securitate la incendiu preliminar/scenariul de securitate la incendiu să se realizeze o analiză a modului în care aceste intervenții influențează cerința fundamentală „securitate la incendiu“ a întregii construcții.