Referatul verificatorului de proiecte este parte a documentației pentru obținerea autorizației sau avizului de securitatea la incendiu. Întotdeauna referatul va fi însoțit întotdeauna de legitimația valabilă și de certificatul verificatorului.

În dosar se vor regăsi fie două referate fie un referat pe o cerință fundamentală dar două specialități: construcții și instalații.

De mai jos veți putea descărca un model de referat de verificator de proiecte în format word, adică .doc .

Model_referat_verificator_proiecte_format_word