Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor reprezintă o organizaţie neguvernamentală al cărui principal scop este acela de a reprezenta interesele membrilor săi, de a le asigura o corectă reprezentare. Denumirea prescurtată a asociației este ASIC.

IMPORTANT: DOWNLOAD OMAI 180 DIN 2022- NORME METODOLOGICE PENTRU AVIZAREA ȘI AUTORIZAREA LA SECURITATEA LA INCENDIU ȘI PROTECȚIE CIVILĂ

Iată lista de clarificări obţinută de la IGSU cu privire la diverse aspecte privind aplicarea corectă a sistemului calităţii pe cerinţa fundamentală Securitatea la Incendiu.

ASIC – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor a apărut ca o necesitate pe piaţa construcţiilor. Numărul mare de specialişti în construcţii, responsabili pentru asigurarea exigenţei esenţiale securitatea la incendiu aduce nevoia unei corecte reprezentări dar şi pentru stabilirea unor procese care să ducă la creşterea calităţii serviciilor prestate.

Iată lista cu dotări obligatorii cu instalaţii specifice securităţii la incendiu pentru: spaţii comerciale, spaţii de producţie şi/sau depozitare, clădiri de învăţământ, clădiri administrative.

Înscrierea în asociaţie nu implică nici un cost financiar. Se va urmări identificarea de surse de finanţare din fonduri europene şi guvernamentale.

Dacă ești verificator de proiecte sau expert tehnic atunci înscrie-te și în Ordinul verificatorilor de proiecte și experților tehnici în construcții.

Cui se adresează Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor?

Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor se adresează Experţilor, verificatorilor, proiectanţi şi executanţilor ce asigură exigenţa esenţială securitatea la incendiu. ASIC își dorește să devină un for cu responsabilitate în domeniu.

Asociația dorește să îmbunătățească cadrul profesional dar și să îi reprezinte mai bine pe specialiști în relația cu autoritățile statului dar și în relația cu investiorii.

Cum a luat naştere?

Asociaţia a luat naştere din voinţa unui grup de proiectanţi autorizaţi și specialiști ce activează în domeniu.

Avem o mare problemă. Peste 90% din clădirile din România nu îndeplinesc condițiile minime de autorizare. Avem școli și spitale care nu îndeplinesc condițiile minime de siguranță la incendiu.

România are nevoie de investiții urgente pentru a pune în siguranță infrastructura existentă, mai ales cea medicală, cea de învățământ și clădirile administrative.

Specialiștii cu rol în securitatea la incendiu a construcțiilor trebuie să aibă un rol activ în creșterea performanțelor construcțiilor. Incendiul reprezintă o acțiune complexă negativă la care o construcție poate fi supusă pe durata sa de viață. Incendiul produce un număr important de victime umane și pagube materiale, fiind cea mai des întâlnită acțiune extraordinară.