ASIC – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor reprezintă o organizaţie neguvernamentală al cărui principal scop este acela de a reprezenta interesele membrilor săi, de a le asigura o corectă reprezentare.

Iată lista de clarificări obţinută de la IGSU cu privire la diverse aspecte privind aplicarea corectă a sistemului calităţii pe cerinţa fundamentală Securitatea la Incendiu.

ASIC – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor a apărut ca o necesitate pe piaţa construcţiilor, unde numărul mare de specialişti în construcţii, responsabili pentru asigurarea exigenţei esenţiale securitatea la incendiu, aduce nevoia unei corecte reprezentări dar şi pentru stabilirea unor procese care să ducă la creşterea calităţii serviciilor prestate.

Iată lista cu dotări obligatorii cu instalaţii specifice securităţii la incendiu pentru: spaţii comerciale, spaţii de producţie şi/sau depozitare, clădiri de învăţământ, clădiri administrative.

Înscrierea în asociaţie nu implică nici un cost financiar. Se va urmări identificarea de surse de finanţare din fonduri europene şi guvernamentale.

Cui se adresează? Experţilor, verificatorilor, proiectanţi şi executanţilor ce asigură exigenţa esenţială securitatea la incendiu, dorind să devină un for cu responsabilitate în domeniu.

Cum a luat naştere? Asociaţia a luat naştere din voinţa unui grup de proiectanţi autorizaţi ce activează în domeniu şi care, alături de specialişti, s-au lovit de problemele care ne-au adus în situaţia în care peste 90% din construcţii nu deţin autorizaţie şi nici nu sunt conforme exigenţelor reglementate.