ASIC – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor oferă cursuri de formare şi pregătire profesională continuă.

Scopul acestor cursuri este acela de a se realiza cadrul necesar existenţei de specialişti în domeniul Securităţii la Incendiu a Construcţiilor şi dezvoltării profesionale a acestora, în concordanţă cu necesităţile de pregătire continuă impuse de standardele europene şi naţionale.

Asociaţia nu îşi propune să se suprapună cu activitatea peste formatorii existenţi ci să dezvolte o relaţie cu aceştia şi mediul universitar în vederea asigurării cerinţelor de mai sus.