Spaţiile de producţie şi depozitare necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori-clădiri și spații(o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulațiile lor comune) de producție și/sau depozitare cu aria mai mare de 600mp și risc mare și foarte mare de incendiu;

b. Hidranţi exteriori- clădiri de producţie şi/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, cu aria desfăşurată mai mare de 600 m² şi volum peste 3000 m3;

c. Sprinklere- clădiri închise sau încăperi de depozitare dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: i. au densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840MJ/mp; ii. au aria desfășurată mai mare de 600mp ; clădiri închise sau încăperi de producție dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: i. au risc mare sau foarte mare de incendiu; ii. au densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 420MJ/mp; iii. au aria desfășurată mai mare de 2000mp;

d. Desfumare- spaţiile de producţie/depozitare cu risc mare şi foarte mare cu suprafaţa mai mare de 36mp, sau spaţii de depozitare cu suprafaţa mai mare de 36mp în clădiri civile altele decât cele de producţie/depozitare;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri de producţie şi/sau depozitare (inclusiv încăperi sau spaţii de producţie şi depozitare amplasate în clădiri) cu risc de incendiu foarte mare şi mare, cu aria desfăşurată mai mare de 500m2 , precum şi cele cu risc mijlociu cu aria desfăşurată mai mare de 800m2 ;