Spaţiile de producţie şi depozitare necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori- depozite cu stive înalte, mai mari de 6,00m; clădiri sau spaţii de producţie şi/sau depozitare în care se utilizează materiale sau substanţe combustibile, cu aria desfăşurată mai mare de 600m2

b. Hidranţi exteriori- clădiri de producţie şi/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare, cu aria desfăşurată mai mare de 600 m² şi volum peste 3000 m3;

c. Sprinklere- clădiri (încăperi) de producţie şi/sau depozitare cu risc mare şi foarte mare de incendiu cu aria desfăşurată mai mare de 600 m2 ;

d. Desfumare- spaţiile de producţie/depozitare cu risc mare şi foarte mare cu suprafaţa mai mare de 36mp, sau spaţii de depozitare cu suprafaţa mai mare de 36mp în clădiri civile altele decât cele de producţie/depozitare;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri de producţie şi/sau depozitare (inclusiv încăperi sau spaţii de producţie şi depozitare amplasate în clădiri) cu risc de incendiu foarte mare şi mare, cu aria desfăşurată mai mare de 500m2 , precum şi cele cu risc mijlociu cu aria desfăşurată mai mare de 800m2 ;