Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – construcții :

Question 1

Ce performanțe la foc se impun pentru camera în care se montează grupul de pompare incendiu pentru stingere incendiu:
Question 2

Verificatorul de proiect trebuie să:
Question 3

O încăpere de producție și depozitare în care 29% din suprafață are risc foarte mare de incendiu iar restul risc mic de incendiu va avea:
Question 4

Riscul de incendiu al unui spațiu este determinat de:
Question 5

O cameră cu funcțiunea de bucătărie dintr-o clădire civilă publică în care se folosește flacără deschisă poate avea:
Question 6

Materialele și substanțele care se depozitează se clasifică după:
Question 7

Un compartiment de incendiu reprezintă:
Question 8

Planșeul luat în calcul pentru determinarea gradului de rezistenţă la foc poate fi:
Question 9

Intervențiile asupra construcțiilor existente în vederea modernizării instalațiilor de hidranți interiori:
Question 10

Un spațiu administrativ cu sarcina termică sub 200MJ/mp are riscul de incendiu:
Question 11

Asigurarea verificării proiectelor este obligația:
Question 12

Pentru o clădire de comerț riscul de incendiu va fi:
Question 13

O clădire cu funcțiunea de spital are:
Question 14

Supanta se consideră nivel în următoarele cazuri:
Question 15

În clădirile civile riscul de incendiu mijlociu, după sarcina termică, poate fi dacă: