Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – construcții :

Question 1

Se consideră ca fiind sală aglomerată:
Question 2

Intervențiile asupra construcțiilor existente în vederea modernizării instalațiilor de hidranți interiori:
Question 3

Riscul de incendiu al unui spațiu este determinat de:
Question 4

Pentru o clădire de comerț riscul de incendiu va fi:
Question 5

Demisolul:
Question 6

O cameră cu funcțiunea de bucătărie dintr-o clădire civilă publică în care se folosește flacără deschisă poate avea:
Question 7

Un spațiu administrativ cu sarcina termică sub 200MJ/mp are riscul de incendiu:
Question 8

O clădire de locuit cu 11 niveluri supraterane și o înălțime medie de etaj de 3,00m va fi:
Question 9

Supanta se consideră nivel în următoarele cazuri:
Question 10

Riscul de incendiu al unui compartiment cu 20% risc mare, 20% risc mijlociu și 40% risc mic va fi de:
Question 11

Materialele și substanțele care se depozitează se clasifică după:
Question 12

Un compartiment de incendiu reprezintă:
Question 13

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 14

O clădire cu funcțiunea de spital are:
Question 15

În cazul în care un proiect nu cuprinde măsurile de performanță cerute de lege iar verificatorul și-a însușit documentația: