Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – construcții :

Question 1

Ce performanțe la foc se impun pentru camera în care se montează grupul de pompare incendiu pentru stingere incendiu:
Question 2

Planșeul luat în calcul pentru determinarea gradului de rezistenţă la foc poate fi:
Question 3

Intervențiile asupra construcțiilor existente în vederea modernizării instalațiilor de hidranți interiori:
Question 4

Riscul de incendiu al unui spațiu este determinat de:
Question 5

În determinarea sarcinii termică aferentă unui spațiu se va lua în considerare:
Question 6

Verificatorul de proiect trebuie să:
Question 7

Un utilizator al unei construcții poate fi:
Question 8

La construcțiile de producție și/sau depozitare riscul de incendiu depinde de:
Question 9

O clădire de locuit cu 11 niveluri supraterane și o înălțime medie de etaj de 3,00m va fi:
Question 10

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 11

O încăpere de producție și depozitare în care 29% din suprafață are risc foarte mare de incendiu iar restul risc mic de incendiu va avea:
Question 12

Un spațiu administrativ cu sarcina termică sub 200MJ/mp are riscul de incendiu:
Question 13

Categoria de pericol de incendiu se determină:
Question 14

Pentru o clădire de comerț riscul de incendiu va fi:
Question 15

O cameră cu funcțiunea de bucătărie dintr-o clădire civilă publică în care se folosește flacără deschisă poate avea: