Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – construcții :

Question 1

În clădirile civile riscul de incendiu mijlociu, după sarcina termică, poate fi dacă:
Question 2

În cazul în care un proiect nu cuprinde măsurile de performanță cerute de lege iar verificatorul și-a însușit documentația:
Question 3

Categoria de pericol de incendiu se determină:
Question 4

Care din afirmații este corectă?
Question 5

Un spațiu administrativ cu sarcina termică sub 200MJ/mp are riscul de incendiu:
Question 6

Riscul de incendiu al unui compartiment cu 20% risc mare, 20% risc mijlociu și 40% risc mic va fi de:
Question 7

O cameră cu funcțiunea de bucătărie dintr-o clădire civilă publică în care se folosește flacără deschisă poate avea:
Question 8

Planșeul luat în calcul pentru determinarea gradului de rezistenţă la foc poate fi:
Question 9

Intervențiile asupra construcțiilor existente în vederea modernizării instalațiilor de hidranți interiori:
Question 10

O încăpere de producție și depozitare în care 29% din suprafață are risc foarte mare de incendiu iar restul risc mic de incendiu va avea:
Question 11

O clădire cu funcțiunea de spital are:
Question 12

Riscul de incendiu al unui spațiu este determinat de:
Question 13

O clădire de locuit cu 11 niveluri supraterane și o înălțime medie de etaj de 3,00m va fi:
Question 14

La construcțiile de producție și/sau depozitare riscul de incendiu depinde de:
Question 15

Verificatorul de proiect trebuie să: