Mai jos veți găsi o listă de grile cu ajutorul cărora vă puteți verifica nivelul de cunoștințe în domeniul securității la incendiu – construcții :

Question 1

Riscul de incendiu al unui compartiment cu 20% risc mare, 20% risc mijlociu și 40% risc mic va fi de:
Question 2

Care din afirmații este corectă?
Question 3

La construcțiile de producție și/sau depozitare riscul de incendiu depinde de:
Question 4

Supanta se consideră nivel în următoarele cazuri:
Question 5

În determinarea sarcinii termică aferentă unui spațiu se va lua în considerare:
Question 6

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 7

Demisolul:
Question 8

Se consideră ca fiind sală aglomerată:
Question 9

În cazul în care un proiect nu cuprinde măsurile de performanță cerute de lege iar verificatorul și-a însușit documentația:
Question 10

O clădire de locuit cu 11 niveluri supraterane și o înălțime medie de etaj de 3,00m va fi:
Question 11

Un utilizator al unei construcții poate fi:
Question 12

Categoria de pericol de incendiu se determină:
Question 13

O cameră cu funcțiunea de bucătărie dintr-o clădire civilă publică în care se folosește flacără deschisă poate avea:
Question 14

Verificatorul de proiect trebuie să:
Question 15

Un compartiment de incendiu reprezintă: