Clădirile de birouri necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori- clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;

b. Hidranţi exteriori- clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600 m2 sau cu mai mult de 4 (patru) niveluri supraterane;

c. Sprinklere- clădiri şi compartimente de incendiu administrative sau pentru cultură, cu aria construită mai mare de 1250 m2 şi densitatea sarcinii termice peste 840 Mj/m²;

d. Desfumare- doar spaţiile la care nu se poate asigura desfumarea prin intermediul golurilor protejate sau nu din pereţii exteriori, aflate la cel mult 30 de m; spaţiile folosite la depozitarea materialelor combustibile cu suprafaţa mai mare de 36mp; casa scării dacă nu se asigură iluminat natural;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri administrative cu aria construită mai mare de 600m2 sau mai mult de patru niveluri supraterane sau cu peste 300 persoane;