Veți regăsi mai jos:

Grile ajutătoare pregătire examen verificator proiecte sau expert tehnic la cerința fundamentală securitatea la incendiu:

Question 1

Coloanele uscate sunt instalații fixe, rigide, montate în interiorul construcțiilor utilizate de:
Question 2

Instalațiile cu sprinklere în sistem apă-aer pot fi realizate:
Question 3

Supanta se consideră nivel în următoarele cazuri:
Question 4

Verificatorul de proiect trebuie să:
Question 5

Țeava de refulare universală a hidranților interiori trebuie să permită următoarele poziții:
Question 6

Care din afirmații este corectă?
Question 7

Ce performanțe la foc se impun pentru camera în care se montează grupul de pompare incendiu pentru stingere incendiu:
Question 8

O clădire cu funcțiunea de spital are:
Question 9

Un utilizator al unei construcții poate fi:
Question 10

Coloane uscată poate să treacă prin:
Question 11

La construcțiile de producție și/sau depozitare riscul de incendiu depinde de:
Question 12

Echipamentul pentru control și semnalizare se poate monta în:
Question 13

Demisolul:
Question 14

Distanțele dintre hidranții exteriori va fi de:
Question 15

Presiunea minimă a apei a nivelul unui sprinkler va fi mai mare sau egală cu:
Question 16

Asigurarea verificării proiectelor este obligația:
Question 17

Numărul de hidranți exteriori se stabilește astfel încât:
Question 18

Debitul specific al unui hidrant exterior se consideră a fi de:
Question 19

Riscul de incendiu al unui spațiu este determinat de:
Question 20

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 21

Rețelele interioare de alimentare cu apă pentru hidranții interiori se pot proiecta:
Question 22

Sprinklerele se pot monta:
Question 23

Situaţii în care nu se recomandă protecţia cu sprinklere ESFR:
Question 24

O clădire de locuit cu 11 niveluri supraterane și o înălțime medie de etaj de 3,00m va fi:
Question 25

Detectoarele de căldură se vor monta:
Question 26

În clădirile civile riscul de incendiu mijlociu, după sarcina termică, poate fi dacă:
Question 27

Clădirile și spațiile care urmează a fi protejate de sisteme automate cu sprinklere trebuie încadrate:
Question 28

În clădirile înalte hidranții interiori se vor amplasa:
Question 29

Alimentarea cu apă a hidranților interiori se poate face:
Question 30

Detectoarele manuale de alarmare se vor amplasa în mod obligatoriu: