Veți regăsi mai jos:

Grile ajutătoare pregătire examen verificator proiecte sau expert tehnic la cerința fundamentală securitatea la incendiu:

Question 1

Hidranții exteriori pot fi:
Question 2

Un utilizator al unei construcții poate fi:
Question 3

În cazul în care un proiect nu cuprinde măsurile de performanță cerute de lege iar verificatorul și-a însușit documentația:
Question 4

La construcțiile de producție și/sau depozitare riscul de incendiu depinde de:
Question 5

Coloana de alimentare cu apă a hidranților interiori nu va avea diametrul mai mic de:
Question 6

Distanța dintre un detector și perete nu va fi mai mică de:
Question 7

Detectoarele de fum prin aspirație:
Question 8

Se pot monta rețele de apă pentru alimentarea hidranților interiori:
Question 9

Materialele și substanțele care se depozitează se clasifică după:
Question 10

Demisolul:
Question 11

Diametrul minim al conductei la care se poate monta un sprinkler din clasa de pericol mic sau mediu va fi de:
Question 12

Lungimea maximă a furtunului hidranților interiori va fi:
Question 13

Care din afirmații este corectă?
Question 14

La amplasarea echipamentelui de control și semnalizare amplasat pe un perete se va ține cont de faptul că:
Question 15

Ușile cutiilor de hidranți interiori trebuie să se poată deschidă cel puțin:
Question 16

Numărul de hidranți exteriori se stabilește astfel încât:
Question 17

O încăpere de producție și depozitare în care 29% din suprafață are risc foarte mare de incendiu iar restul risc mic de incendiu va avea:
Question 18

Sprinklerele intermediare de raft se impun obligatoriu atunci când:
Question 19

Asigurarea verificării proiectelor este obligația:
Question 20

Distanța de la calea de acces până la racordul de alimentare cu apă a coloanelor uscate nu trebuie să depășească:
Question 21

Un spațiu administrativ cu sarcina termică sub 200MJ/mp are riscul de incendiu:
Question 22

Timpul dintre declanşarea instalaţiilor multiple cu preacţionare şi descărcarea apei la cel mai îndepărtat robinet de încercare din instalaţiile considerate, nu trebuie să depăşească:
Question 23

Un compartiment de incendiu reprezintă:
Question 24

Presiunea minimă a apei a nivelul unui sprinkler va fi mai mare sau egală cu:
Question 25

Conductele de alimentare din componența instalațiilor de sprinklere pot fi:
Question 26

Se consideră ca fiind sală aglomerată:
Question 27

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 28

Înălțimea maximă de montare a racordurilor interioare pentru furtun, în cazul coloanelor uscate, poate fi de:
Question 29

Debitul specific al unui hidrant exterior se consideră a fi de:
Question 30

Riscul de incendiu al unui spațiu este determinat de: