Veți regăsi mai jos:

Grile ajutătoare pregătire examen verificator proiecte sau expert tehnic la cerința fundamentală securitatea la incendiu:

Question 1

O clădire cu funcțiunea de spital are:
Question 2

Supanta se consideră nivel în următoarele cazuri:
Question 3

Raza de acțiune a hidranților exteriori este de:
Question 4

Sprinklerele se vor monta:
Question 5

Ce performanțe la foc se impun pentru camera în care se montează grupul de pompare incendiu pentru stingere incendiu:
Question 6

Riscul de incendiu al unui compartiment cu 20% risc mare, 20% risc mijlociu și 40% risc mic va fi de:
Question 7

Coloanele uscate se pot executa din:
Question 8

Documentația tehnică întocmită de către proiectant trebuie să cuprindă:
Question 9

Se consideră ca fiind sală aglomerată:
Question 10

În determinarea sarcinii termică aferentă unui spațiu se va lua în considerare:
Question 11

Poate constitui zonă exceptată de la supraveghere:
Question 12

Riscul de incendiu al unui spațiu este determinat de:
Question 13

Asigurarea verificării proiectelor este obligația:
Question 14

Se pot monta rețele de apă pentru alimentarea hidranților interiori:
Question 15

Sprinklerele se pot monta:
Question 16

Diametrul minim al conductei la care se poate monta un sprinkler din clasa de pericol mic sau mediu va fi de:
Question 17

Țeava de refulare universală a hidranților interiori trebuie să permită următoarele poziții:
Question 18

Hidranții exteriori pot fi:
Question 19

În clădirile civile riscul de incendiu mijlociu, după sarcina termică, poate fi dacă:
Question 20

Alimentarea cu apă a hidranților interiori se poate face:
Question 21

Gospodăria de apă pentru hidranți interiori se dimensionează obligatoriu astfel încât să asigure:
Question 22

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 23

Clădirile și spațiile care urmează a fi protejate de sisteme automate cu sprinklere trebuie încadrate:
Question 24

În cazul unor spații foarte înalte se recomandă a se utiliza:
Question 25

Intervențiile asupra construcțiilor existente în vederea modernizării instalațiilor de hidranți interiori:
Question 26

O clădire de locuit cu 11 niveluri supraterane și o înălțime medie de etaj de 3,00m va fi:
Question 27

Un utilizator al unei construcții poate fi:
Question 28

O clădire va avea prevăzută rezervă de apă pentru alimentarea hidranților exteriori, atunci când acest lucru se impune în mod obligatoriu, dacă:
Question 29

Presiunea minimă a apei a nivelul unui sprinkler va fi mai mare sau egală cu:
Question 30

Echiparea clădirilor cu coloane uscate reprezintă o soluție economică care: