Veți regăsi mai jos:

Grile ajutătoare pregătire examen verificator proiecte sau expert tehnic la cerința fundamentală securitatea la incendiu:

Question 1

Este obligatoriu ca un echipament de control și semnalizare să asigure monitorizarea a:
Question 2

Acţionarea robinetelor de alimentare a instalaţiilor cu sprinklere deschise se face:
Question 3

Se pot monta rețele de apă pentru alimentarea hidranților interiori:
Question 4

Aria maximă acoperită de un sprinkler, altul decât ESFR-uri, poate fi de:
Question 5

Hidranții exteriori pot fi:
Question 6

Echiparea rețelelor publice de distribuție a apei în centrele populate trebuie să fie echipate cu hidranți exteriori:
Question 7

Înălțimea maximă de depozitare se măsoară:
Question 8

Coloana de alimentare cu apă a hidranților interiori nu va avea diametrul mai mic de:
Question 9

Care din afirmații este corectă?
Question 10

Un spațiu administrativ cu sarcina termică sub 200MJ/mp are riscul de incendiu:
Question 11

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 12

Asigurarea verificării proiectelor este obligația:
Question 13

Aria de declanșare a unei instalații cu sprinklere de tip ESFR poate fi de:
Question 14

Coloanele uscate se pot executa din:
Question 15

În cazul unui depozit de cherestea se recomandă utilizarea unui detector de:
Question 16

Materialele și substanțele care se depozitează se clasifică după:
Question 17

În cazul unui grădinițe declanșatoarele manuale de alarmare se vor monta:
Question 18

În determinarea sarcinii termică aferentă unui spațiu se va lua în considerare:
Question 19

O clădire cu funcțiunea de spital are:
Question 20

Ușile cutiilor de hidranți interiori trebuie să se poată deschidă cel puțin:
Question 21

Pentru o clădire de comerț riscul de incendiu va fi:
Question 22

Ce performanțe la foc se impun pentru camera în care se montează grupul de pompare incendiu pentru stingere incendiu:
Question 23

Coloane uscată poate să treacă prin:
Question 24

Planșeul luat în calcul pentru determinarea gradului de rezistenţă la foc poate fi:
Question 25

Riscul de incendiu al unui spațiu este determinat de:
Question 26

O cameră cu funcțiunea de bucătărie dintr-o clădire civilă publică în care se folosește flacără deschisă poate avea:
Question 27

Presiunea minimă în rețelele de hidranți exteriori va fi de:
Question 28

Verificatorul de proiect trebuie să:
Question 29

Hidranții interiori se amplasează la înălțimea de 0,80m...1,50m:
Question 30

Timpul de funcționare al instalațiilor de stingere cu sprinklere poate fi: