Veți regăsi mai jos:

Grile ajutătoare pregătire examen verificator proiecte sau expert tehnic la cerința fundamentală securitatea la incendiu:

Question 1

Atunci când se stabilesc zonele de alarmare trebuie ținut cont de faptul că:
Question 2

Un spațiu administrativ cu sarcina termică sub 200MJ/mp are riscul de incendiu:
Question 3

O clădire cu funcțiunea de spital are:
Question 4

Categoria de pericol de incendiu se determină:
Question 5

Gospodăria de apă pentru hidranți interiori se dimensionează obligatoriu astfel încât să asigure:
Question 6

Supanta se consideră nivel în următoarele cazuri:
Question 7

Echiparea rețelelor publice de distribuție a apei în centrele populate trebuie să fie echipate cu hidranți exteriori:
Question 8

Aria maximă acoperită de un sprinkler, altul decât ESFR-uri, poate fi de:
Question 9

Hidranții interiori se amplasează la înălțimea de 0,80m...1,50m:
Question 10

Materialele și substanțele care se depozitează se clasifică după:
Question 11

Lungimea maximă a furtunului hidranților interiori va fi:
Question 12

Detectoarele de flacără sesizează:
Question 13

O cameră cu funcțiunea de bucătărie dintr-o clădire civilă publică în care se folosește flacără deschisă poate avea:
Question 14

Distanțele dintre hidranții exteriori va fi de:
Question 15

Deflectoarele sprinklerelor pot să fie confecţionate din:
Question 16

Clădirile și spațiile care urmează a fi protejate de sisteme automate cu sprinklere trebuie încadrate:
Question 17

Aria de declanșare simultană a sprinklerelor poate fi egală cu:
Question 18

Racordul de alimentare cu apă a coloanei uscate se poate amplasa la o înălțime de:
Question 19

La construcțiile de producție și/sau depozitare riscul de incendiu depinde de:
Question 20

În clădirile civile riscul de incendiu mijlociu, după sarcina termică, poate fi dacă:
Question 21

Verificatorul de proiect trebuie să:
Question 22

O clădire de locuit cu 11 niveluri supraterane și o înălțime medie de etaj de 3,00m va fi:
Question 23

Verificarea corectitudinii activității verificatorilor și experților tehnici se va face de către:
Question 24

Demisolul:
Question 25

Asigurarea verificării proiectelor este obligația:
Question 26

Conductele de alimentare din componența instalațiilor de sprinklere pot fi:
Question 27

Coloana de alimentare cu apă a hidranților interiori nu va avea diametrul mai mic de:
Question 28

În cazul unui grădinițe declanșatoarele manuale de alarmare se vor monta:
Question 29

Presiunea minimă în rețelele de hidranți exteriori va fi de:
Question 30

Coloanele uscate sunt instalații fixe, rigide, montate în interiorul construcțiilor utilizate de: