Hidranţi interiori – categoriile de construcţii care necesită obligatoriu dotarea cu hidranţi interiori

Echiparea tehnică a clădirilor cu hidranţi de incendiu interiori conform P118/2: