Redăm mai jos punctul de vedere al I.G.S.U. cu privire la stabilirea regimului de înălțime pentru creșe.

Punctul de vedere a fost solicitat deoarece în mai mult situații la grădinițe existente dar cu creșe la nivelul parterului și cu mai mult de un nivel suprateran, s-a solicitat de inspectoratele regionale respectarea regimului de înălțime parter. Acesta din urmă, așa cum și normativul de proiectare pentru creșe precizează, nu ține de cerința fundamentală securitatea la incendiu.

În acest sens I.G.S.U.  a venit cu o clarificare în acest sens și consideră că stabilirea regimului de înălțime pentru creșe se face conform P118/1999 -din punct de vedere a cerinței fundamentale securitatea la incendiu.