Poate devine membru al asociaţiei oricine este:

  • 1. expert tehnic pentru exigenţa esenţială securitatea la incendiu a construcţiilor;
  • 2. verificator de proiecte pentru exigenţa esenţială securitatea la incendiu a construcţiilor;
  • 3. evaluatori de risc la incendiu;
  • 4. proiectanţi în securitatea la incendiu a construcţiilor;
  • 5. executanţi măsuri privind securitatea la incendiu a construcţiilor.

Până la congresul de anul viitor, primul oficial, reprezentarea temporară a asociaţiei va fi asigurată de :

preşedinte: ing. Andrei Ganea,
secretar: c.arh. Oriana COSTANDACHE,
coordonator tehnic: ver. drd. ing. Marius Dorin LULEA.