Termenul de emitere a avizului este de maximum 15 zile lucrătoare.

Termenul de emitere a autorizației este de maximum 30 de zile lucrătoare.

Termenul de emitere a acordului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență este de maximum 30 de zile lucrătoare.

În situația în care documentația este completă, termenele curg de la data înregistrării cererii. În situația în care documentația este incompletă, termenele prevăzute curg de la data depunerii tuturor documentelor lipsă.

În situația în care documentația este incompletă, inspectoratul comunică solicitantului, în scris, care sunt documentele necesar a fi depuse spre completare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de emitere a avizului/autorizației. Documentele necesare completării documentației se depun în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicare, de către solicitanți, cu adresă scrisă în care se menționează: a) documentele completate; b) numărul și data cererii inițiale. Documentele necesare completării documentației depuse în format electronic se transmit în același format, în maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicare, de către solicitanți, cu menționarea: a) documentelor completate;
b) numărului și a datei cererii inițiale. În cazul în care beneficiarul nu depune toate documentele lipsă în termenele prevăzute cererea de emitere a avizului/autorizației se respinge.