În aplicarea prevederilor art. 30^2 alin. (4) din Legea nr. 307/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, următoarele lucrări sunt exceptate de la obligația de a obține avizul/autorizația de securitate la incendiu:

a) lucrările de compartimentare interioară, în situațiile în care prin executarea acestora nu este mărită lungimea și/sau nu este redus gabaritul căilor de evacuare, nu este afectată funcționarea instalațiilor cu rol în asigurarea cerinței fundamentale „securitate la incendiu“ și nici nu este redus gradul de rezistență la foc/nivelul de stabilitate la foc a construcției;

b) lucrările de consolidare care nu determină reducerea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu a construcției;

c) lucrările de consolidare care nu reduc gabaritul și/sau nu cresc lungimea căilor de evacuare;

d) intervențiile la acoperișul clădirii, în situațiile în care șarpanta și suportul învelitorii nu se iau în calcul la determinarea gradului de rezistență la foc/nivelului de stabilitate la incendiu;

e) extinderi sau schimbări de destinație ale unor încăperi aparținând construcțiilor existente, executate în vederea amenajării grupurilor sanitare, camerelor tehnice, ori executarea de lucrări la acestea, pentru care reglementările tehnice de proiectare nu impun separarea acestora față de celelalte încăperi cu elemente de construcție rezistente la foc pe baza densității de sarcină termică sau a funcțiunii;

f) extinderi cu balcoane/logii sau închiderea perimetrală a acestora.

Încadrarea lucrărilor ce urmează a fi executate în criteriile prevăzute mai sus se face de către specialiști care desfășoară activitate în construcții, potrivit domeniului și specialității pentru care sunt atestați la cerința securitate la incendiu de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației sau de către proiectanți, potrivit domeniilor de proiectare din competență.