Clădirile de cult(ex.: biserici) necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori- în una din cele două situații:

  • au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
  • au aria construită mai mare de 600mp și mai mult de trei niveluri supraterane;

b. Hidranţi exteriori- în una din cele două situații:

  • au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane;
  • au aria construită mai mare de 600mp și mai mult de trei niveluri supraterane;

c. Sprinklere- la modul general nu este necesară dotarea, doar dacă clădirea are suprafața desfășurată mai mare de 1250mp și sarcina termică mai mare de 840MJ/mp;

d. Desfumare- doar dacă există spaţii încadrate ca și săli aglomerate, cu mai mult de 200 de mp la parter sau 150mp la etaj, cu mai puţin de 4mp de persoană; doar spaţiile la care nu se poate asigura desfumarea prin intermediul golurilor protejate sau nu din pereţii exteriori, aflate la cel mult 30 de m; spaţiile folosite la depozitarea materialelor combustibile cu suprafaţa mai mare de 36mp; casa scării dacă nu se asigură iluminat natural; spaţiile aflate la subsol cu mai mult de 300mp;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri de cult cu peste 300de persoane;