Clădirile de cult(ex.: biserici) necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori- clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 m² ;

b. Hidranţi exteriori- clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 m² sau pentru mai mult de 200 de persoane;

c. Sprinklere- la modul general nu este necesară dotarea, doar dacă clădirea este în categoria de importanță A sau B și sarcina termică este mai mare de 420MJ/mp, sau este amplasată într-o clădire înaltă sau foarte înaltă;

d. Desfumare- doar dacă există spaţii încadrate ca și săli aglomerate, cu mai mult de 200 de mp la parter sau 150mp la etaj, cu mai puţin de 4mp de persoană; doar spaţiile la care nu se poate asigura desfumarea prin intermediul golurilor protejate sau nu din pereţii exteriori, aflate la cel mult 30 de m; spaţiile folosite la depozitarea materialelor combustibile cu suprafaţa mai mare de 36mp; casa scării dacă nu se asigură iluminat natural; spaţiile aflate la subsol cu mai mult de 300mp;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri de cult cu mai mult de trei niveluri supraterane şi aria construită mai mare de 600m2 sau  cu peste 300 de persoane;