Clădirile de Turism necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori– clădiri de turism/structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu mai mult de 100 de paturi sau cele cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri.

b. Hidranţi exteriori- clădiri de turism cu mai mult de 50 de paturi sau cu aria construită mai mare de 600 m2 şi mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane;

c. Sprinklere- nu este cazul; a se vedea dacă sunt clădiri înalte, foarte înalte, categoria A sau B de importanţă, sau cu săli aglomerate;

d. Desfumare-uzual nu este cazul dacă se asigură desfumarea prin elementele vitrare care dau către exterior; a se vedea când se dotează spaţiile cu instalaţii pentru desfumare;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare– structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu mai mult de 10 camere sau 50 de paturi (la clădirile cu mai puţin de 10 camere sau 50 de paturi se prevăd detectoare autonome de alarmare la fum).