Cursul de pregătire se desfășoară anual și se adresează inginerilor de construcții, instalații și arhitecților ce doresc să își completeze cunoștințele privind securitatea la incendiu a construcțiilor sau se înscriu la examenul de verificator de proiecte sau expert tehnic la cerința fundamentală securitatea la incendiu.

09.00 – 11.00 – Legea 10/1995 privind calitatea în construcții și actele normative conexe.

11.00 – 11.30 – Pauză de cafea, apă, gustări și discuții libere între participanți.

11.30 – 13.30 – Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții și actele normative conexe.

13.30 – 14.00 – Pauză de cafea, apă, gustări și discuții libere între participanți .

14.00-16.00 – Legea 307/ 2006 privind apărarea împotriva incendiilor și actele normative conexe.

Pentru înscrieri și detalii privind data organizării apăsați aici.

Participarea la prezentul curs nu este obligatorie ci opțională. În cadrul cursului se va prezenta și soluționarea subiectelor de examen din anii precedenți.