Spaţiile de producţie şi depozitare necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori-clădiri și spații(o încăpere sau mai multe încăperi, inclusiv circulațiilor lor comune), de producție și/sau depozitare cu aria desfășurată mai mare de 600mp și risc mare sau foarte mare de incendiu;

b. Hidranţi exteriori- clădiri de producţie şi/sau depozitare cu risc de incendiu mare sau foarte mare şi volumul mai mare de 3000 m3;

c. Sprinklere- clădiri închise sau încăperi de depozitare dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: i. au densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 840MJ/mp; ii. au aria desfășurată mai mare de 600mp ; clădiri închise sau încăperi de producție dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiții: i. au risc mare sau foarte mare de incendiu; ii. au densitatea de sarcină termică mai mare sau egală cu 420MJ/mp; iii. au aria desfășurată mai mare de 2000mp;

d. Desfumare- spaţiile pentru depozitare cu risc mare şi foarte mare cu suprafaţa mai mare de 36mp, sau spaţii de depozitare cu suprafaţa mai mare de 36mp în clădiri civile altele decât cele de producţie/depozitare;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare- clădiri închise ori spații de producția și/sau depozitare având risc mare și foarte mare de incendiu și aria desfășurată mai mare de 600mp.