Cursul de pregătire se desfășoară anual și se adresează inginerilor de construcții, instalații și arhitecților ce doresc să își completeze cunoștințele privind securitatea la incendiu a construcțiilor sau se înscriu la examenul de verificator de proiecte sau expert tehnic la cerința fundamentală securitatea la incendiu.

09.00 – 11.00 – Elemente aplicabile tuturor tipurilor de construcții.

11.00 – 11.30 – Pauză de cafea, apă, gustări și discuții libere între participanți.

11.30 – 13.30 – Proiectarea construcțiilor la cerința fundamentală securitatea la incendiu: Clădiri civile.

13.30 – 14.00 – Pauză de cafea, apă, gustări și discuții libere între participanți .

14.00-16.00 – Proiectarea construcțiilor la cerința fundamentală securitatea la incendiu: Clădiri industriale.

Pentru înscrieri și detalii privind data organizării apăsați aici.

Participarea la prezentul curs nu este obligatorie ci opțională. În cadrul cursului se va prezenta și soluționarea subiectelor de examen din anii precedenți.