Echiparea tehnică a clădirilor cu hidranţi de incendiu interiori conform P118/2: