Echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu exteriori conform P118/2: