CURS SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU

Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor oferă specialiștilor ingineri, arhitecți, pompieri sau alte cadre cu responsabilități în securitatea la incendiu a construcțiilor un curs cu durata de 4 ore privind modul de întocmire a scenariului de securitate la incendiu.

Despre Lectorul Cursului

Lectorul acestui curs este dr. ing. Lulea Marius Dorin, doctor în inginerie construcții și instalații, specialist în construcții, expert tehnic și verificator de proiecte la mai multe cerințe fundamentale aplicabile: B1, Cc, Ci, D, E, F. Lectorul are și mai multe cărți de specialitate scrise printre care :

Scenariul de Securitate la Incendiu. Construcții – Editura MatrixRom

Proiectarea Construcţiilor. Instalaţii pentru Securitatea la Incendiu. Ghid Proiect Tehnic – Editura MatrixRom

Proiectarea clădirilor de producție și/sau depozitare la cerința fundamentală securitatea la incendiu. Construcții

Cod de securitate:
security code
Va rugam sa introduceti codul de securitate:

Trimite

Cine suntem?

Asociația pentru Securitatea la Incendiu a Construcțiilor reunește specialiștii din domeniul securității la incendiu.

Din asociație fac parte verificatori de proiecte, experți tehnici, cadre cu rol în securitatea la incendiu a construcțiilor, proiectanți ingineri, arhitecți.

Când se va desfășura cursul și cum?

Curs Scenariul de securitate la incendiu se va desfășura în format online.

Durata cursului de pregătire va fi de 4 ore.

Prețul cursului este de 200 de lei.

Cursul se va desfășura la momentul la care se va completa o clasă de 15 persoane.

Ce este Scenariul de Securitate la Incendiu?

Scenariul de Securitate la Incendiu reprezintă documentul de tip text ce cuprine descrierea în detaliu a construcției din punct de vedere a securității la incendiu. Elementele ce trebuie să fie abordate și detaliate sunt menționate în ordinele emise de MAI.

Acest Curs Scenariul de Securitate la Incendiu ajută inginerii și arhitecții să urmărească și să înțeleagă pașii necesari pentru întocmirea scenariului de securitate la incendiu. Acesta este un document obligatoriu în procesul de autorizare și avizare a clădirilor.

Dacă sunteți în căutarea de norme tehnice apăsați aici.

Durata cursului este de 4 ore. Cursul se desfășoară online. Prețul cursului este de 200 de lei.

Acest Curs Scenariul de Securitate la Incendiu este unul de pregătire profesională. Prezentul curs nu oferă vreun atestat ci doar vă asigură de dobândirea de noi competențe. Cursul se adresează mai ales celor care sunt la început de drum în aceste domeniu. El reprezintă un instrument util și pentru specialiștii cu mai multă experiență.

curs scenariul de securitate la incendiu
CURS SCENARIUL DE SECURITATE LA INCENDIU

Dacă sunteți verificator de proiecte sau expert tehnic vă recomandăm să vă înscrieți și în Ordinul Verificatorilor de Proiecte și Experților Tehnici în Construcții.

Observație: Avizarea vizează faza de proiectare a construcțiilor, Autorizarea vizează proiectarea și execuția construcției. Avizul de Securitate la Incendiu se ia în faza de proiectare, Autorizația de securitate la incendiu se ia după recepționarea clădirii prin vizitarea amplasamentului și verificarea condițiilor reale.