Performanța la foc a unui perete interior vizează două cerințe: clasa de reacția la foc sau combustibilitatea și performanța la foc.

Acestea depind de și se va lua în considerare cea mai exigență performanță:

1. gradul de rezistență la foc;

2. funcțiunile specifice ale camerelor pe care le delimitează;

3. dacă este un perete antifoc ce separă două compartimente de incendiu sau nu;

Dacă se impune separarea în două compartimente de incendiu atunci se va realiza un perete antifoc care trebuie să fie incombustibil, REI180 cel puțin.

4. categoria de pericol de incendiu în cazul clădirilor de producție și / sau depozitare;

5. clasa de periculozitate în cazul clădirilor pentru depozitare;

6. sarcina termică din spațiile delimitate.