Cursul de pregătire se desfășoară anual și se adresează inginerilor de construcții, instalații și arhitecților ce doresc să își completeze cunoștințele privind securitatea la incendiu a construcțiilor sau se înscriu la examenul de verificator de proiecte sau expert tehnic la cerința fundamentală securitatea la incendiu.

09.00 – 11.00 – Proiectarea instalațiilor de stingere cu apă- hidranți interiori și hidranți exteriori

11.00 – 11.30 – Pauză de cafea, apă, gustări și discuții libere între participanți

11.30 – 13.30 – Proiectarea instalațiilor de stingere cu apă- sprinklere

13.30 – 14.00 – Pauză de cafea, apă, gustări și discuții libere între participanți

14.00-16.00 – Proiectarea instalațiilor electrice, ventilare pentru desfumare și a celor pentru detecție și semnalizare incendiu.

Pentru înscrieri și detalii privind data organizării apăsați aici.

Participarea la prezentul curs nu este obligatorie ci opțională. În cadrul cursului se va prezenta și soluționarea subiectelor de examen din anii precedenți.