Clădirile de Turism necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii:

a. Hidranţi Interiori– dacă au mai mult de 50 de locuri de cazare sau au aria mai mare de 600mp și mai mult de 3 niveluri supraterane;

b. Hidranţi exteriori- dacă au mai mult de 50 de locuri de cazare sau au aria mai mare de 600mp și mai mult de 3 niveluri supraterane;

c. Sprinklere- nu este cazul; a se vedea dacă sunt clădiri înalte, foarte înalte, categoria A sau B de importanţă, sau cu săli aglomerate;

d. Desfumare-uzual nu este cazul dacă se asigură desfumarea prin elementele vitrare care dau către exterior; a se vedea când se dotează spaţiile cu instalaţii pentru desfumare;

e. Detecţie, semnalizare şi alarmare– structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare cu cel puțin 25 camere sau 50 de locuri de cazare;