Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor a solicitat o clarificare cu privire la modul de încadrare  a clădirilor în categoria celor mixte şi când un spaţiu comercial cu suprafaţa mai mică de 1500 mp într-o clădire cu suprafaţa mai mare de 1500mp necesită instalaţii automate de stingere cu apă.

Vă menţionăm că ASIC adresează aceste solicitări de clarificare, deşi în multe dintre cazuri răspunsul este evident, pentru a exista un document oficial emis de IGSU şi care să ducă la o aplicare uniformă.

ASIC – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor este o organizaţie ce reuneşte specialişti din sfera Cerinţei Fundamentale Securitatea la Incendiu(experţi tehnici, verificatori de proiecte, proiectanţi, evaluatori de risc la incendiu, ş.a.m.d.) şi al cărui scop declarat este de a îmbunătăţi pregătirea acestora, a relaţiei cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniu şi îmbunătăţirea cadrului legislativ / de reglementare tehnică.

Având în vedere numeroasele situaţii conforme cu cele de mai jos, vă solicităm un punct de vedere cu privire la următoarele:

  1. în conformitate cu art. 7.1., lit. e, din normativul P118/2 – 2013 – Normativ privind Securitatea la Incendiu a Construcţiilor – Partea a II-a – Instalaţii de Stingere, este obligatorie dotarea cu instalaţii automate de stingere a incendiilor de tip sprinkler, pentru:  „clădiri, compartimente de incendiu cu destinaţia de comerţ şi încăperile pentru comerţ cu aria desfăşurată egală sau mai mare de 1500 mp sau cu densitatea sarcinii termice peste 840 Mj / m2” ;

Vă rugăm să precizaţi:

  1.  în cazul unei clădiri ce deţine mai multe funcţiuni, printre care şi cea comercială, care este limita procentuală sau criteriile de încadrare a clădirii într-o anumită categorie sau dacă aceasta se consideră ca fiind clădire cu funcţiuni mixte;
  2. În cazul în care spaţiul comercial are o suprafaţă mai mică de 1500m2, dar el reprezintă  50%-70% din suprafaţa clădirii şi a compartimentului din care face parte(restul spaţiului fiind independent funcţional de funcţiunea comercială, fiind delimitate cu elemente rezistente la foc conform reglementărilor legale, având o altă destinaţie independentă de cea comercială şi care nu necesită instalaţii automate de stingere)- mai mare de 1500m2, se consideră a se aplica exigenţa mai sus descrisă şi anume dotarea spaţiului comercial cu instalaţii automate de stingere de tip sprinkler, sau se consideră că este o clădire mixtă şi cum spaţiul comercial este mai mic de 1500 mp nu este necesară dotarea?

Răspunsul IGSU este următorul:

Clădirile ce deţin mai multe funcţiuni independente(sala de restaurant nu se poate considera funcţiune diferită faţă de bucătărie sau grupuri sanitare, deoarece ele sunt dependente şi deservesc o funcţiune generală:cea de Restaurant), separate corespunzător prin pereţi cu rezistenţă la foc conform P118, se consideră clădiri mixte indiferent de suprafaţa alocată fiecărei funcţiuni.

Un spaţiu comercial situat într-o clădire cu suprafaţa mai mare de 1500mp, în care suprafaţa totală a funcţiunilor cu spaţii comerciale nu depăşeste 1500mp(celelalte fiind alte funcţiuni separate corespunzător), cu sarcina termică mai mică de 840MJ/mp, nu necesită dotarea obligatorie cu instalaţii de stingere automată cu apă de tip sprinkler.

Adresă: spatiul-comercial-mai-mic-decat-1500mp-dar-cladire-mai-mare-de-1500mp

Răspuns: spatiul-comercial-mai-mic-decat-1500mp-nu-se-doteaza-cu-sprinklere