Sprinklere– categoriile de construcţii care necesită obligatoriu dotarea cu sprinklere

 7.1.        Echiparea tehnică a clădirilor, compartimentelor de incendiu şi încăperilor, cu instalaţii automate de stingere a incendiilor, tip sprinkler, se asigură la: