Hidranţi exteriori – categoriile de construcţii care necesită obligatoriu dotarea cu hidranţi exteriori

Echiparea tehnică cu hidranţi de incendiu exteriori conform P118/2: