Materialelor combustibile care intră în determinarea sarcinii termice pentru un anumit spațiu sunt, conform SR EN 10 903-2:2016, toate materialele combustibile, fixe sau mobile, care sunt în spațiul respectiv sau care intră în componența elementelor de construcții, instalații, utilaje tehnologice, inclusiv cele din componența pardoselilor, tâmplăriei, finisajelor, izolațiilor, rafturilor, containerelor, paletelor, ambalajelor, etc…

Nu se iau în considerare materiale combustibile aflate într-o stare în care aprinderea lor nu este posibilă.