Autorizație de securitate la incendiu magazine

Un magazin are nevoie de autorizație de securitate la incendiu atunci când suprafața acestuia este egală sau depășește 600 de mp.

Dacă acesta este amenajat într-o clădire în care mai mult de 60% din spații reprezintă spații de locuit, atunci suprafața minimă de la care este necesară autorizația de securitate la incendiu scade la 200mp.

Toate restaurantele care nu sunt incluse într-o clădire cu locuințe nu necesită autorizație de construire dacă suprafața lor este mai mică decât 600mp.

În cazul în care magazinul este amplasat la subsolul unei clădiri se impune obținerea autorizației de securitate la incendiu dacă suprafața este egală sau mai mare de 100mp.

În cazul în care magazinul este amplasat la demisolul unei clădiri se impune obținerea autorizației de securitate la incendiu dacă suprafața este egală sau mai mare de 100mp.

În cazul în care magazinul este amplasat în podul unei clădiri se impune obținerea autorizației de securitate la incendiu dacă suprafața este egală sau mai mare de 100mp.

Autorizație de securitate la incendiu magazine – când un magazin nu are nevoie de autorizație de securitate la incendiu

Toate magazinele care sunt incluse într-o clădire cu locuințe nu necesită autorizație de construire dacă suprafața lor este mai mică decât 200mp.

Suprafața menționată mai sus reprezintă suprafața maximă construit desfășurată a unui  restaurant, adică suma tuturor nivelurilor care au această funcțiune sau o deservesc.

Acest aspect este precizat în H.G. 571/2017, act normativ care stabilește categoriile de clădiri care necesită autorizație de securitate la incendiu.

Autorizația de securitate la incendiu se emite de către Inspectoratele Județele pentru Situații de Urgență. În structura acestora există structuri de avizare și autorizare și care emit autorizații de securitate la incendiu.

Autorizația de securitate la incendiu, conform Legii 307/2006, se emite numai dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice de siguranță în ceea ce privește cerința fundamentală securitatea la incendiu.

Cerința fundamentală securitatea la incendiu este stabilită prin Legea 10/1995 privind Calitatea Lucrărilor de Construcții.