Când este necesară autorizația de securitate la incendiu la grădinițe ?

Grădinițele fac parte dintr-o categorie specială de construcții, respectiv cele adresate persoanelor care nu se pot evacua singure. Acest lucru datorită faptului că în activitatea curentă se întâlnesc copii preșcolari, adică persoane care necesită sprijin atunci când se face evacuarea.

Când o clădire sau un spațiu necesită autorizație de securitate la incendiu ne spune H.G. 571/2017. Acest act normativ fixează categoriile de clădiri și spații care necesită autorizație de securitate la incendiu.

Clădirile de învăţământ, supraveghere, îngrijire sau cazare/adăpostire a copiilor preşcolari, elevilor, studenţilor, bătrânilor, persoanelor cu dizabilităţi sau lipsite de adăpost, cu aria desfăşurată mai mare sau egală cu 150 mp sunt cele care necesită autorizație de securitate la incendiu.

Iată câteva din condițiile pe care o clădire trebuie să le îndeplinească pentru ca autorizația de securitate la incendiu la grădinițe să poată fi obținută.

Spațiul trebuie să fie dotat în mod obligatoriu cu:
– instalație pentru detecție, semnalizare și alarmare incendiu în toate cazurile;
– hidranți interiori dacă spațiul are mai mult de 100 de utilizatori;
– hidranți interiori dacă are aria construită mai mare de 600mp și mai mult de trei niveluri supraterane;
– hidranți exteriori dacă clădirea are mai mult de două niveluri supraterane.

Trebuie știut că la grădinițe casa de scară trebuie să fie închisă, adică să nu fie deschisă către alte spații. Ea asigură astfel evacuarea protejată direct către exterior. Casa de scară trebuie să aibă geamuri care dau direct către exterior. Dacă nu dispune de geamuri care să dea către exterior atunci este necesară punerea casei de scară în suprapresiune prin intermediul unui ventilator.

O cerință specială ce apare la grădinițe este obligativitatea existenței unei scări exterioare de evacuare și care să poată fi utilizată de toți ocupanții clădirii fără a fi necesar a se trece printr-o altă casă de scară interioară. La mai puțin de 3,00m de scara de evacuare exterioară nu trebuie să existe goluri(ferestre, uși, etc…) care să permită afectarea evacuării. Toatele elementele situate mai aproape de 3,00m trebuie să fie incombustibile și să reziste la foc cel puțin 15 minute. Ușile de acces în casa de scară exterioară sunt cu rezistența la foc de cel puțin 15 minute.

Camera care adăpostește centrala termică, cea care adăpostește bucătăria, cea care adăpostește centrala pentru detecție și semnalizare, cea care adăpostește gospodăria de apă pentru incendiu, cele pentru depozitare, ș.a.m.d. necesită pereți cu performanțe la foc impuse și planșee cu performanțe la foc impuse. Ușile de acces în aceste spații trebuie să aibă rezistența la foc 90 de minute.

Ușile trebuie să se deschidă în direcția evacuării dacă deservesc mai mult de 30 de persoane. Ușile nu trebuie să se deschisă spre holuri și nu trebuie să blocheze evacuarea de la casele de scară.

Este obligatoriu să se poată asigura accesul autospecialelor la cel puțin două fațade iar distanța clădirii față de cele din jur să fie mai mare decât cea de siguranță(distanțele minime sunt de 6,00m sau mai mult).