Arie (construită și desfășurată) – suprafață orizontală a construcției, delimitată de elemente perimetrale.

Aria construită (Ac) este delimitată de fețele exterioare ale pereților de închidere perimetrali la nivelul soclului
(planul de contact cu terenul), iar aria desfășurată (Ad) a unei construcții reprezintă suma ariilor construite a
tuturor nivelurilor acesteia, subterane și supraterane, delimitate de fețele exterioare ale pereților de închidere
perimetrali ai fiecărui nivel.