Clădiri de cult(biserici)- dotări obligatorii cu instalații de securitate la incendiu

Clădirile de cult(ex.: biserici) necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii: a. Hidranţi Interiori- clădiri de cult cu mai mult de 3 (trei) niveluri supraterane şi aria construită peste 600 […]