Clădiri de cult(biserici)- dotări obligatorii cu instalații de securitate la incendiu

Clădirile de cult(ex.: biserici) necesită instalaţii de securitate la incendiu în mod obligatoriu în următoarele situaţii: a. Hidranţi Interiori- în una din cele două situații: au capacitatea maximă simultană mai mare de 200 de persoane; […]