Puteţi descărca de mai jos un material întocmit pentru Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor şi care are drept principal obiectiv ajutorarea tinerilor ingineri şi specialiştilor pe securitatea la incendiu a construcţiilor în determinarea modului în care pot asigura eficient protejarea elementelor structurale pentru a se atinge rezistenţele la foc minim impuse.

Documentul intitulat “Studiu privind termoizolarea elementelor din beton armat ca şi măsură de creştere a rezistenţei la foc a stucturilor” poate fi descărcat şi utilizat gratuit, cu indicarea sursei.

Studiu privind termoizolarea elementelor din beton armat ca şi măsură de creştere a rezistenţei la foc – inginer Marius Dorin LULEA

Cercetarea a fost realizată cu ajutorul softului FINE-EC Concret Fire, licenţă deţinută de către S.C. IDEAL PROIECT A.E. S.R.L..(www.idealproiect.com). Produsul foloseşte la calculul automat al rezistenţelor la foc a elementelor din beton armat supuse la diverse încărcări. Metoda folosită  în cadrul produsului este cea definită în EN 1991-1-2.

Concluziile studiului:

„Se poate concluziona de mai sus că este de preferat, atunci când se impune, ca rezistenţa superioară la incendiu să se obţină nu prin creşterea grosimii elementului structural(utile sau a stratului de acoperire cu beton) ci prin aplicarea unei termoizolaţii de protecţie.

Recomand ca această soluţie să se utilizeze pentru orice acoperire de beton suplimentară mai groasă de 3cm deoarece ar duce la creşteri de greutate ale construcţiei, cu efecte nedorite pentru comportarea la seism.

Soluţii adoptate pot fi multiple, pornind de la vată minerală, termospumant ignifug până vopsea termospumantă.

Deşi studiul nu a fost realizat şi pentru construcţii din beton armat, concluziile lui se pot utiliza şi în acest caz, cu atât mai mult cu cât temperaturile oţelului aflat în contact direct cu incendiul urmăresc curba de temperaturi a spaţiului incendiat.

Proiectanţii de structuri au obligaţia de a menţiona în cadrul proiectului de rezistenţă tipul de protecţie ce se impune, atunci când este cazul. De asemenea va menţiona în documentaţie şi care este rezistenţa minimă la foc a elementelor structurale.”