Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor a transmis, pentru clarificarea investitorilor, către IGSU următoarea solicitare:

Având în vedere aplicarea neunitară a situaţiei ce urmează a fi descrisă mai jos atât în rândul specialiştilor cât şi a inspectorilor din cadrul inspectoratelor regionale, vă solicităm un punct de vedere:

1. în conformitate cu prevederile P118/1999, art. 4.2.28. spaţiile de alimentaţia publică  / restaurante se încadrează în categoria clădirilor pentru comerţ;

2. în conformitate cu prevederile P118/2-2013, art. 7.1, lit. e) este obligatorie dotarea cu instalaţii speciale de sprinklere pentru: clădiri, compartimente de incendiu cu destinaţia de comerţ şi încăperile pentru comerţ cu aria desfăşurată egală sau mai mare de 1500 mp sau cu densitatea sarcinii termice peste 840 Mj / m2.

Vă rugăm să :
A. precizaţi dacă prevederea de la punctul 2 se aplică şi spaţiilor de alimentaţie publică / restaurante cu suprafaţa mai mare de 1500mp, indiferent de sarcina termică;
B. precizaţi dacă în situaţia în care clădirea cu destinaţia de comerţ, cu o suprafaţă totală mai mare de 1500mp, este împărţită în două compartimente de incendiu cu suprafaţa fiecăruia mai mică de 1500mp , este necesară dotarea spaţiilor cu instalaţii de stingere automată cu apă de tip sprinkler;
C. precizaţi dacă în situaţia în care o clădire cu funcţiuni mixte şi cu suprafaţa mai mare de 1500mp, dispune de un spaţiu de comerţ cu suprafaţa mai mică de 1500mp(destinaţie principală), este necesară dotarea spaţiilor cu instalaţii de stingere automată cu apă de tip sprinkler.
Iată mai jos răspunsul:
spatiile-de-alimentatie-publica-mai-mari-de-1500mp-se-doteaza-obligatoriu-cu-instalatii-de-sprinklere
Şi puteţi descărca pentru utilizarea în relaţia cu beneficiarii: