În cazul elementelor de lemn de tip grindă, regăsite în planşeele de lemn sau la nivelul acoperişurilor din lemn, se pune problema determinării rezistenţei la foc a elementului.

Descarcă de aici fişierul .xls care te va ajuta să faci în mod rapid calculul pentru a determina rezistenţa la foc a unei grinzi din lemn.

O metodă accesibilă oferă SR EN 1995-1-2 şi care se bazează pe reducerea secţiunii de calcul. De principiu, pentru lemnul de răşinoase se consideră acoperitor că se asigură o pierdere de secţiune de 0,8mm / minut, considerându-se suplimentar o zonă de 7mm cu rezistenţă zero.

Exemplu: secţiunea redusă de calcul a capacităţii portante pentru o grindă cu lăţimea de 200mm va fi la 15 minute de : 200mm – 2[(feţe expuse) x 15 minute x 0,8mm/minut + 7mm]= 176mm.

În acest sens, cu ajutorul programului FINE-EC 2017 ce are la bază acest algoritm, s-a realizat o simulare pe diverse secţiuni de lemn(grindă). Tabelele de mai jos nu se pot aplica decât la elemente încovoiate.

Trebuie de ştiut că încărcarea dată de foc este o încărcare excepţională, aşa cum este şi seismul. Din gruparea de încărcări din care face parte focul nu mai poate face parte nici o altă încărcare excepţională.

Rezistenţa de calcul a lemnului se va lua în considerare pentru fractila de 20% şi nu cea de 5% specifică solicitărilor uzuale, de aici rezultând o rezistenţă de calcul mai mare.

 

Precizăm că rezistenţele de mai sus nu mai sunt valabile pentru planşeele din lemn care asigură încărcări utile din exploatare(planşee de nivel curent, nu de acoperiş).

Cum se poate asigura rezistenţa la foc a secţiunilor din lemn:

  1. prin creşterea secţiunii de lemn;
  2. prin placarea pe faţa expusă cu elemente incombustibile ce să asigure protejarea o perioadă determinată de timp.

ATENŢIE: Se face deseori încadrarea planşeelor de lemn care dau către pod-uri necirculabile la categoria de planşee, conform G.R.F. . Acestea trebuie încadrate la categoria de Acoperişuri deoarece nu îndeplinesc un rol structural de primă importanţă(precum planşeele care asigură încărcări utile normale în exploatare), ci doar de susţinere a tavanului, adică a finisajelor. Acest lucru se întâmplă datorită gradului scăzut de cunoaştere în ceea ce priveşte Securitatea la Incendiu a Construcţiilor şi conceptele fundamentale de aplicare.

Expunerea se consideră pe trei părţi deoarece în cazul extinderii incendiului şi pe a patra parte nu mai prezintă relevanţă rezistenţa acesteia.

Vă recomandăm următorul material:

http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/doc/2012_11_WS_fire/presentations/08-FRANGI-EC-FireDesign-WS.pdf