Curs: Introducere în modelarea incendiilor cu ajutorul calculatorului: F.D.S.:
București: 26 ianuarie 2018. Înscrieri chiar aici.

Curs: Scenariu de Securitatea la Incendiu:
București: 23 februarie 2018;  Cluj: iunie 2018; Timișoara: 25 august 2018; Iași: 27 octombrie 2018;
Înscrieri chiar aici.

Curs: Introducere în Securitatea la Incendiu a Construcțiilor:
București: 30 martie 2018; 28 septembrie 2018. Înscriere chiar aici.

Curs: Conformare unităților de învățământ(școli, grădinițe, ș.a.m.d.) la cerința fundamentală securitatea la incendiu: 14 septembrie 2018. Înscrieri chiar aici.

Curs: Instalaţii pentru Detecţie, Semnalizare şi Alarmarea în caz de incendiu; Iluminat de Securitate; Instalaţii pentru Evacuare fumului şi gazelor fierbinţi:
București: 27 aprilie 2018. Înscrieri chiar aici.

Curs: Instalații de stingere cu apă(hidranți interiori, hidranți exteriori, sprinklere):
București: 23 noiembrie 2018. Înscrieri chiar aici.

Curs: Pregătire pentru examenul de verificatori și experți tehnici în domeniul securității la incendiu: în luna de examinare. Înscrieri chiar aici.