P118/2-2013 Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a II-a, Instalaţii de Stingere