Având în vedere modul de aplicare a prevederilor normativului P118/2-2013 în ceea ce priveşte dotarea cu instalaţii specifice securităţii la incendiu, A.S.I.C. a elaborat o opinie tehnică cu privire la acest lucru şi a cerut M.D.R.A.P., în calitate de elaborator al reglementărilor tehnice, şi I.G.S.U., în calitate de autoritate de control, să expună un punct de vedere în vederea unei aplicări unitare.

Mai jos regăsiţi modul de abordare care reiese din normativ şi susţinut de specialiştii din cadrul asociaţiei:

23 – ASIC punct vedere dotari obligatorii