Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor
a solicitat o clarificare cu privire la situaţia în care la momentul construirii se respecta distanţa de siguranţă impusă legal, dar între timp a fost construit un imobil alăturat care pune clădirea în situaţia de a nu se mai respecta distanţa de siguranţă.

clarificare-igsu-nu-se-emit-autorizatii-fara-a-fi-respectate-distantele-de-sigurantaVă menţionăm că ASIC adresează aceste solicitări de clarificare, deşi în multe dintre cazuri răspunsul este evident, pentru a exista un document oficial emis de IGSU şi care să ducă la o aplicare uniformă.

ASIC – Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor este o organizaţie ce reuneşte specialişti din sfera Cerinţei Fundamentale Securitatea la Incendiu(experţi tehnici, verificatori de proiecte, proiectanţi, evaluatori de risc la incendiu, ş.a.m.d.) şi al cărui scop declarat este de a îmbunătăţi pregătirea acestora, a relaţiei cu autorităţile cu responsabilităţi în domeniu şi îmbunătăţirea cadrului legislativ / de reglementare tehnică.

Punctul de vedere solicitat este următorul:

Având în vedere numeroasele situaţii conforme cu cea descrisă mai jos, precum şi necesitatea aplicării unitare a sistemului de reglementări în rândul specialiştilor aferenţi cerinţei fundamentale securitatea la incendiu a construcţiilor, vă rugăm să ne oferiţi următoarea  clarificare:
A. În cazul unei clădiri pentru care la momentul construirii era respectată distanţa de siguranţă corelată cu gradul de rezistenţă la foc(respecta reglementarea tehnică la momentul recepţionării), dar după recepţie au fost construite alăturat alte clădiri, cu alţi proprietari, ce nu au luat măsuri, şi s-a ajuns la situaţia în care nu mai sunt respectate distanţele de siguranţă, dar nu din culpa proprietarului, IGSU respinge dosarul de autorizare pe baza faptului că situaţia de faţă nu este conformă de reglementarea tehnică?
Precizăm că după momentul recepţionării nu s-a depus documentaţia în vederea obţinerii Autorizaţiei   de Securitate la Incendiu.
Răspunsul IGSU se poate descărca mai jos.
Atenţie: el se referă la condiţiile din normativ, care prevăd şi posibilitatea unui compartiment de incendiu format din mai multe clădiri în limita suprafeţelor maxime(corelate cu gradul de rezistenţă la foc), a existenţei pereţilor antifoc şi golurilor protejate, sau a măsurilor compensatorii atunci când este vorba de acelaşi proprietar(răspunsul nu exclude aceste situaţii).
Descărcaţi de aici răspunsul în format pdf: respectarea-distantelor-de-siguranta