Lista documentelor pentru obţinerea Avizului de Securitate la Incendiu conform OMAI129/ 2016 pentru construcţii noi:

 1. cerere tip;
 2. certificat de urbanism;
 3. scenariul de securitate la incendiu;
 4. referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința  fundamentală „securitate la incendiu”, construcții și/sau instalații,  după caz;
 5. planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
 6. piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și pentru instalațiile cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”, întocmite la faza de proiectare pentru autorizația de construire;
 7. opis cu documentele depuse.

 

Lista documentelor pentru obţinerea Avizului de Securitate la Incendiu conform OMAI129/ 2016 pentru construcţii existente:

 1. cerere tip;
 2. certificat de urbanism;
 3. scenariul de securitate la incendiu;
 4. referatul verificatorului de proiect atestat pentru cerința  fundamentală „securitate la incendiu”, construcții și/sau instalații,  după caz;
 5. planul de situație, scara 1:200, 1:500 ori 1:1000;
 6. relevee la situația existentă pentru fiecare nivel, secțiune și fațadă ale construcției, după caz, la scara 1:50, 1:100 ori 1:200, după caz, pe care se marchează modificările propuse;
 7. piese desenate la scara 1:50, 1:100 sau 1:200, după caz, pentru arhitectură în care sunt incluse măsurile de securitate la incendiu și pentru instalațiile cu rol în asigurarea cerinței „securitate la incendiu”, întocmite la faza de proiectare pentru autorizația de construire;
 8. opis cu documentele depuse.