Iată lista documentelor necesare pentru obţinerea Autorizaţiei de Securitate la Incendiu în conformitate cu Anexa 4 din OMAI 129/2016- pentru clădiri în care s-au desfăşurat lucrări fără autorizaţie de construire şi fără aviz de securitate la incendiu:

a. cerere tip(ataşat împuternicire dacă este semnată de un împuternicit);

b. opis cu documentele depuse;

c. referatul verificatorului / verificatorilor (specific cerinţei fundamentale Securitatea la Incendiu);

d. scenariu de securitate la incendiu;

d. plan de situaţie (cu menţionarea distanţelor faţă de clădirile alăturate şi a destinaţiei, regimului de înălţime şi gradului de rezistenţă la foc estimat);

e. planuri de arhitectură, secţiuni, faţade;

f. planuri cu instalaţii specifice securităţii la incendiu şi scheme specifice;

h. dispoziţii de şantier dacă este cazul şi procese verbale de recepţie pentru lucrările cu rol în securitatea la incendiu a construcţiilor;

i. lista documentelor care atestă performanţa la foc a produselor pentru construcţii.

În cazul în care a existat un aviz eliberat iar situaţia de pe teren concură cu acesta se va ataşa avizul şi documentaţia care a stat la baza lui.

În cazul în care a existat autorizaţie de construire şi ea a fost respectată se va ataşa copie după autorizaţia de construire şi după procesul verbal de recepţie.