Pentru că există situaţii când pentru subsolurile în clădiri existente pe lângă prevederile P118 / 1 s-a solicitat şi aplicarea NP25 privind proiectarea construcţiilor subterane, am solicitat un punct de vedere al IGSU.

Solicitarea adresată a fost:

Vă solicit pe această cale un punct de vedere cu privire la următoarea situaţie:

1. conform P118/1999 art. 4.1.69. „Clădirile civile (publice) subterane independente se proiectează şi realizează conform normativului specific (Normativ de proiectare a construcţiilor publice subterane NP25), iar cele comasate în clădiri civile supraterane (subsoluri ale acestora), conform prevederilor prezentului normativ.”

Din cele rezultate mai sus, pentru exigenţa securitate la incendiu, prevederile din NP25-97 -Normativ pentru proiectarea construcţiilor publice subterane nu sunt aplicabile pentru construcţii publice subterane comasate în clădiri civile supraterane. Doresc o confirmare în acest sens sau justificarea legală pentru care nu se aplică prevederile art. 4.1.69. din P118/1999.

În ataşament se află răspunsul  din care reiese că nu se aplică prevederile NP25 la subsolurile amplasate sub clădiri supraterane.