În perioada 26.04.2017 – 28.04.2017 va avea loc la Bucureşti cursul autorizat de pregătire în vederea autorizării Persoanelor Juridice şi Fizice cu responsabilităţi pe linia desfăşurării unor activităţi în legătură cu echipamentele tehnice şi instalaţiile electromecanice din spaţiile industriale cu pericol de atmosfere explozive.

Orar: 09.00-16.00.

TARIF CURS: 1600 de lei.

Examenul se va programa tot în Bucureşti, la maxim  o lună de la finalizarea cursului.

Descărcaţi documentele: CRITERII PERSONAL – GANEx 2017.

Cursul va avea loc la Bucureşti şi este organizat de către Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor în parteneriat cu Colegiul Tehnic al Diriginţilor de Şantier, furnizorul fiind INSEMEX PETROŞANI, institutul ce poate susţinere şi autoriza personal în acest sens.

NUMĂRUL DE LOCURI ESTE LIMITAT: 30.

Cursul se adresează:

  • inginerilor proiectanţi de instalaţii;
  • inginerilor ce supervizează executarea de lucrări în medii explozive;
  • responsabililor tehnici cu execuţia;
  • diriginţilor de şantier;
  • verificatorilor de proiecte(instalaţii de orice tip);
  • experţi tehnici(instalaţii de orice tip).

Descarcă documentul: TEMATICA _ GANEx_ 2017

Persoanele fizice angajate de o persoană juridică sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.) care doresc să participe la procesul de instruire specializată şi de autorizare / reautorizare în domeniul reglementat, trebuie să ȋndeplinească următoarele cerinţe:
– să aibă pregătire tehnică (studii medii şi/sau studii superioare absolvite pe profil tehnic);
– să aibă vechime de minim 1 an ȋn domeniul pentru care solicită autorizarea sau ȋn domeniul tehnic.
Persoanele fizice angajate de o persoană juridică sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.) care doresc să obţină autorizaţie pentru activitatea de proiectare ȋn domeniul reglementat, trebuie să aibă absolvite studii tehnice superioare.

Prin activitatea de autorizare / reautorizare, persoanele fizice angajate de o persoană juridică sau persoanele fizice autorizate (P.F.A.) fac dovada capabilităţii lor profesionale de a
efectua lucrări, de a coordona efectuarea lucrărilor, de a inspecta, supraveghea, controla şi confirma calitatea lucrărilor efectuate, precum şi calitatea de a instrui personalul de execuţie din
3 / 5 subordine, asupra modului cum trebuie să efectueze operaţii specifice activităţilor care se desfăşoară la locul de muncă.

Cod de securitate:
security code
Va rugam sa introduceti codul de securitate:

Trimite