Categoriile de clădiri cu persoane care nu se pot evacua singure sunt următoarele(conform art. 2.2.1.3., tab.1, NP063):

  • creşe;
  • grădiniţe pentru copii;
  • staţionare medicale(spitale, clinici cu internare);
  • ospicii pentru alinienaţi;
  • cămine pentru bătrâni;
  • cămine pentru infirmi.