Asociaţia pentru Securitatea la Incendiu a Construcţiilor a solicitat  către I.G.S.U. un punct de vedere cu privire la modul în care se ia în considerare suprafaţa construit desfăşurată a clădirilor atunci când se stabileşte dotarea cu A.L.A.

Solicitarea înaintată, pentru confirmarea printr-un document scris a fost:

H.G. 862/2016 precizează categoriile de construcţii la care este necesar a se realiza A.L.A. .

Vă rugăm să ne precizaţi dacă în calculul suprafeţei construit-desfăşurată care stă la baza stabilirii clădirilor care necesită obligatoriu A.L.A. se ia în considerare şi suprafaţa subsolului(dacă subsolul se încadrează în excepţiile Legii350/2001-Nu se iau în calculul suprafeţei construite desfăşurate: suprafaţa subsolurilor cu înălţimea liberă de până la 1,80 m, suprafaţa subsolurilor cu destinaţie strictă pentru gararea autovehiculelor, spaţiile tehnice sau spaţiile destinate protecţiei civile, suprafaţa balcoanelor, logiilor, teraselor deschise şi neacoperite, teraselor şi copertinelor necirculabile, precum şi a podurilor neamenajabile, aleile de acces pietonal/carosabil din incintă, scările exterioare, trotuarele de protecţie) sau doar a nivelurilor supraterane.
 
Se aplică prevederile Legii 350/2001, Anexa 2- indicatori urbanistici şi în care se defineşte suprafaţa construit desfăşurată?

Astfel că I.G.S.U. a consemnat cum că nu se aplică prevederile Legii 350/2001 ci a STAS 4908-85, respectiv aria desfăşurată reprezintă suma ariilor tuturor nivelurilor, adică nu se aplică excepţiile din Legea 305/2001.

A.S.I.C. nu este în acord cu răspunsul I.G.S.U. deoarece Legile au caracter obligatorii, iar STAS-urile nu sunt obligatorii decât dacă sunt numite ca atare într-un act normativ.

Adr ASIC mai 2017 punct de vedere cladiri adaposturi civile suprafata construit desfasurata